български
|
english
Начало | Документация

Маркировката се поставя в съответствие с изискванията на LCIE (Laboratoire Central des Industries de l'Électricité) и гарантира, че електроуредът отговаря на всички текущи стандарти за електро безопасност.
Производителят гарантира с тази маркировка, че елетроуредът покрива изискванията на всички Европейски директиви отнасящи се до безопасността (Нисковолтова директива, LVD) и електромагнитна съвместимост (EMC).
Електроуред клас 2. Електроуредът е с двойна изолация и не е необходимо свързването му към защитен проводник (заземяване).
Електроуредът е защитен от вертикално падащи капки вода.
Степен на защита от попадане на външни предмети и течности в електроуредът.
Индекс на удароустойчивост на корпуса на електроуредът. IK_00-ниска удароустойчивост.
IK_10-висока удароустойчивост
Отоплителни електроуреди с 4 програмируеми режима : комфортен, икономичен, режим против замръзване и изключен.
Отоплителни електроуреди с 6 програмируеми режима : комфортен, икономичен, режим против замръзване и изключен. При наличие на тарифна система на електроенергията могат да се използват и два допълнителни режима : комфортен режим -1°C и комфортен режим -2°C
Решенията Vivrélec за новото строителство включват четири взаимнозависими компоненти:
- усилена изолация
- висококачествен отоплителен електроуред
- лесно и икономично управление на енергията
- съвет как да използвате отоплителните уреди по-ефективно за да си осигурите електрически комфорт гарантиран от Promotélec 'Confort Électrique'.
  Cat C – Тази маркировка се поставя на електроуреди, които се отнасят към групата на безопасни електроуреди, отговарящи на изискванията по електро безопасност и осигуряващи комфортни условия.