Индустриална гама

Инфрачервени отоплителни тела.  Отопление там, където другите не могат. Отопление за открити площи. Ефективно лъчисто отпление за комфорт и затопляне на открити места.